Hylllning till
Lindy Dancing Team
Melodi: Pomp and circumstance (Elgar)
Text: Stephan Petersson

Grattis, kära Lindy!
Vi har samlats idag.
Alla vill vi Dig hylla,
det är Din dag idag.

Kan Ni nu melodien?
Den är gammal och känd.
Blås uti serpentinen,
ta en klunk nu, min vän.

Vi är här nu på festen,
låt oss skåla igen.
Vi blir alltid så glada
när vi kommer på dans
vem kunde nå'nsin tro
att det skulle gå med så'n glans.

Men vi älskar att festa,
alla skrattar och ler.
Du är också den bästa,
av dansklubbarna som man ser
och vi hoppas de flesta
dansar än mycket mer.

Instrumental (ca. 1 min.) Alla skramlar med glas och porslin och ropar upp ordföranden (Thomas) på stolen för att dricka en hyllningsskål. Alla ställer sig upp, blåser ut serpentinerna, viftar med flaggorna och skålar igen. Alla står upp och viftar med flaggorna då vi sjunger de sista verserna.

Denna dag blir en nystart
för en framtid så ljus.
En tanke på kvällens lycka
gör att vi dansar förtjust.
Festen här vi skall njuta,
allting gott ska vi ha.

På glädjen ska inget prutas,
stampa och ropa "HURRA!" (armarna upp mot taket)
Lycka till i Din framtid
önskar alla (ta MYCKET luft)
vi häääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääär! (till slutet!)