Linköping Dancing Team Dansförening

Epost: ldt@ldt.se
Telefon: 013-651 13
Bankgiro: 650-2389 (medlems-, kurs-, tävlings- och licensavgifter)

Postgiro: 895429-9 (annat)
Org.nr: 822001-9668
Föreningsnr RF: 26137
Kommunalt ID-nummer: 1157

Adress: c/o C. Nilefalk, Junovägen 12, 590 74 Ljungsbro
 

Styrelsen

    E-post Telefon
Ordförande Thomas Nilefalk thomas@junovagen.se 013-65112
070-5617541
Kassör Kenneth Gustavsson kenneth.geson@bredband.net 0703-609143
Sekreterare Carina Nilefalk carina@junovagen.se 013-65112
0703-519519
Ledamot Karin Lantz kaarinlantz@gmail.com 0763-403840
Ledamot/Vice ordförande Anna Källbäcks anna.kallbacks@gmail.com 070-369 45 03
Ledamot Åsa Carlsén asa.carlsen@hotmail.com 073-3966271
Suppleant Lena Olsson lena.olsson.oland@gmail.com 073-310 50 28
Suppleant Petter Källström petter.kallstrom@gmail.com 070-9993936
       
Revisor Gun Tudén gun.tuden@gmail.com 013-39 60 52
Revisor Ann-Kristin Eriksson ankriweri@spray.se 013-124473
       
Revisorsuppleant      

Valberedning

  E-post Telefon
Peter Lantz  (sammankallande)    peterlantz@live.se 070-1301015