Dans är en idrott som man också kan tävla i. Vår förening är ansluten till Svenska Dansportförbundet och de discipliner man kan tävla i är:

Bugg&Rock'n'Roll-
grenarna

Tiodans

 • Bugg
 • Dubbelbugg
 • Rock´n´roll
 • Lindy Hop
 • Boogie-Woogie
 • West Coast Swing
 • Formation
 • Allround

 Standard:

 • Modern vals
 • Tango
 • Wienervals
 • Slowfox
 • Quickstep

Latin:

 • Cha-Cha-Cha
 • Samba
 • Rumba
 • Paso doble
 • Jive

Formation

För detaljerad beskrivning av danserna se Svenska Danssportförbundets tävlingsbestämmelser.

Alla kan tävla oavsett ålder eller kompetens, eftersom man tävlar i olika klasser. För att kunna tävla måste man ha en tävlingslicens och en partner. Licensen beställer i DSF:s tävlingsadministrativa system dans.se. Där skaffar man sig ett konto och söker sedan licens för den förening man vill tävla för. Licensen gäller kalenderårsvis. Efter Några dagar får man besked och inbetalningsinformation. Sen är det dax att anmäla sig till en tävling (se kalender). Anmälningstiden går ut ca 5 veckor före aktuell tävlingsdag. Anmälningen sker också via dans.se. Är du intresserad kontakta tävlingsadministratören i föreningen.

Om man är intresserad av tävlingsdans men själv inte vill tävla kan man vara lagledare. Lagledaren är tävlingsdansarnas språkrör och ansvarar för att de tävlande får den information de behöver på tävlingen. Skulle du vara intresserad av denna syssla så kontakta tävlingsadministratören i klubben.