Under mitten av 1980-talet var "Våga Stuffa" ett begrepp. Många unga dansare lockades in i verksamheter över hela landet. Så var också fallet i Linköping där Folkungagillet, Sveriges största bygdekulturförening, var en av de drivande krafterna. Flera av de som lockades ville fortsätta med "stuffandet", vilket gav upphov till en modern dansverksamhet i Folkungagillet. Dansintresset utvecklades så till den grad bland "moderndansarna" att tävlande i 10-dans, bugg mm. diskuterades. Likaså fanns inom danssportens riksorganisation utbildningar att deltaga i. Dåtidens organisation framtvingade en särskild förening för detta, och den 9 april 1990 stiftades föreningen som fick namnet Lindy Dancing Team, för intresset för den då "återupptäckta" dansen Lindy Hop ("Jitterbug") var stort.
 
Under det första åren var Jitterbug störst, men stepp, Charleston och diverse 1900-talsdanser med afroamerikanska förtecken förekom. Och så bugg, förstås! Tävlandet var sparsamt under de tidiga åren så den egentliga föreningen lånade ut sitt namn till Folkungagillets "modernare" danskurser för att kanske locka en yngre publik.
 
Buggen växte till sig och i mitten av 1990-talet började en tränings- och tävlingsverksamhet att växa fram. Några få par blev till några fler, och behovet av träningar på olika nivåer växte. Den ideella idrottsföreningen Lindy Dancing Team fick därmed en viktig uppgift igen, för syftet med verksamheten i Folkungagillet var inte att utveckla dansare för tävling. Träningar och avancerade kurser fick därmed drivas i idrottsföreningens regi.
 
I slutet av 1990-talet svepte en våg av Argentinsk Tango över Sverige och Linköping undkom inte, utan den moderna verksamheten i Folkungagillet utökades. Allt under stundom krävdes förklaringar åt olika håll om vad som var "Lindy" och vad som var "Lindy".
 
Det blev allt uppenbarare för alla inblandade att konstruktionen med en sektion som är en förening inuti en annan förening inte är någon lyckad lösning. Så 2002 tog Lindy Dancing Team beslutet, efter ett antal medlemsmöten och i fullt samförstånd med Folkungagillet, att i egen regi bedriva alla sorters kurser. Vid tidpunkten för beslutet var gruppen av Lindy Hop-dansare liten och utan egentlig styrning, varför något beslut att fortsätta den verksamheten inom Lindy Dancing Team inte kunde tas. Den verksamheten bedrivs därför fortfarande inom Folkungagillet. En verksamhet som vi med själ och hjärta saknade, ty Lindy Hop är inte bara 1900-talsdansernas urmoder, det är också på något sätt vårt ursprung.
 
Beslutet har, trots detta, varit oerhört positivt. Linköping Lindy Dancing Team har kunnat skapa en egen, entydig profil av kvalitet och kompetens när det gäller Jitterbugg-, Swing och Rock`n´Roll-danserna. Våra instruktörer utnyttjas av andra föreningar för att utveckla deras dansare och instruktörer. Och verksamheten breddas stadigt, och Boogie-Woogie, Dubbelbugg, Balboa, West Coast Swing och Fox i olika former är danser som numera, av och till, står på programmet. Intresset för Lindy Hop går upp och ner bland instruktörer och medlemmar. Tidvis bedriver vi kurser i flera nivåer i denna ursprungliga swing-dans, grunden till många av de moderna formerna, där likheterna är fler än skillnaderna, precis som med människor! 
 
Trots våra rötter i Lindy Hop har den stora mängde av danser vi idag gillar, provar och lär ut, gjort att föreningens namn ibland förvirrar mer än det förklarar. "Vem är den där Lindy, egentligen?" Så den 17/10 2017 blev förenngens namn Linköping Dancing Team, i officiella sammanhang med tillägget Dansförening.
 
Men vi älskar fortfarande swingdans och närliggande danser.
 
Du är hjärtligt välkommen till oss!