En förening består av medlemmar, och blir inte mer än vad medlemmarna gör den till. Men olika medlemmar har olika mycket tid och intresse. Så hur kan vi belöna de som gör en stor, eller liten, insats på ett rättvist sätt? Det är de ideella föreningarnas dilemma.

I den ideella dansföreningen Linköping Dancing Team har vi ett poängsystem som innebär att insatser belönas med poäng. Vissa är beslutade på förhand, t.ex för kursledare, annat beslutas på förekommen anledning. Alla kan ta del av dessa poäng genom små till stora insatser, allt från att hänga upp affischer till att koka kaffe kan ge poäng. Att hitta på en aktivitet för sina kurskamrater och genomdriva den skulle säkert generera många poäng!!!

Det kräver en del administration men vi hoppas vi på detta sätt kan inspirera någon att ta lite mera aktiv del i vår verksamhet. Har du någon idé till aktiviteter eller annat så är det bara att kontakta någon i styrelsen.

Dina poäng kan sedan användas för klubbkläder, dansskor, utbildningar, kurser, träningar och tävlingsavgifter. Intjänade poäng som inte använts efter 2 år förfaller. Om du anmäler dig till en aktivitet inom LDT (kurs, träning, tävling) kan du enkelt använda dina poäng genom att ange det i kommentarsfältet, eller skicka mail till ldt@ldt.se.

Din aktuella poängställning (om du har någon) hittar du genom att logga in och gå till Mina Medlemspoäng. Om du tycker att du borde ha poäng men inte lyckas logga in, maila ldt@ldt.se.

Nedan kan du se vilka uppdrag vi för ögonblicket har beslutade ersättningar för.

 • Instruktör:
  Max 2 instruktörer per kurs.
  Ansvar:
  • Kursplanering
  • Instruerar aktivt
  • Närvarorapporterar i dans.se så att vår statistik om deltagare/deltagande är aktuellt
  • Kontrollerar att alla har betalt och påminner på kurstillfällen om så krävs
  • Sprider aktuell information till deltagarna
  Ersättning:
  • Fritt medlemskap
  • 25 poäng/kurstimme
  • 10 poäng per aktiv deltagare (genomsnitt över kursen)
  • Fri ledarutbildning
  • Reseersättning
 • Hjälpledare:
  Max 2 hjälpledare per kurs.
  Ansvar:
  • Alt 1. Ansvarar för musik och låser och stänger på friträningarna
  • Alt 2. Deltar i kursplaneringen tillsammans med instruktörerna, aktiv och tränar på att instruera, vikariera i fall någon av kursinstruktörerna är frånvarande
  • Alt 3. Bistå instruktörerna med planering och erfarenhet
  Ersättning:
  • Fritt medlemskap
  • 15 poäng/kurstimme
 • Hjälpdansare:
  Speciellt inbjudna. Skall ha gått minst ett steg högre än aktuell kurs.
  Ansvar:
  • Ska dansa med i gruppen och följa anvisningar från instruktörerna
  • Ska delta regelbundet
  Ersättning:
  • Fritt medlemskap
  • Fritt deltagande på kurs
 • Tävlande:
  Ansvar:
  • Ska vara medlem i föreningen
  • Värdigt representera klubben på tävlingar
  Ersättning:
  • Fri licens samt 3 startavgifter/år, när minst tre tävlingar har genomförts
  • Reducerade kurs- och träningsavgifter
 • Styrelsefunktionär:
  Valda av årsmöte
  Ansvar:
  • Enligt stadgar
  Ersättning:
  • Fritt medlemskap
  • 50 poäng/möte som man har deltagit på
  • Funktionärsutbildning
 • Övriga Funktionärer:
  Av styrelsen temporärt, eller på längre tid, utsedda medlemmar som är aktiva i olika aktiviteter. T.ex fixa fika till kursavslutningar, ordna aktiviteter i föreningen, dela ut reklam mm. Man kan själv anmäla sitt intresse att driva någon aktivitet.
  Ansvar:
  • Genomföra åtaganden
  Ersättning:
  • Poäng efter styrelsens beslut och riktlinjer