En förening består av medlemmar, och blir inte mer än vad medlemmarna gör den till. Men olika medlemmar har olika mycket tid och intresse. Så hur kan vi belöna de som gör en stor, eller liten, insats på ett rättvist sätt? Det är föreningarnas dilemma.

Styrelsen i den ideella dansföreningen Lindy Dancing Team har beslutat att införa ett poängsystem som innebär att insatser belönas med poäng. Vissa är beslutade på förhand, t.ex för kursledare, annat beslutas på förekommen anledning.

Alla kan ta del av dessa poäng, allt från att hänga upp affischer till att koka kaffe kan ge poäng. Att hitta på en aktivitet för sina kurskamrater och genomdriva den skulle säkert generera många poäng!!!

Dina poäng kan sedan omvandlas till rabatt på en kurs eller ersättning för träning.

Visst kan det tarva lite administration men vi hoppas vi på detta sätt kan inspirera någon att ta lite mera aktiv del i vår verksamhet. Har du någon idé till aktiviteter eller annat så är det bara att kontakta någon i styrelsen.

Nedan kan du se vilka uppdrag vi för ögonblicket har beslutat ersättning för.

 • Instruktör:
  Max 2 instruktörer per kurs.
  Ansvar:
  • Kursplanering
  • Instruerar aktivt
  • Närvarokontroll samt bidragslistor
  • Kontrollera och komplettera adressuppgifter samt vidarebefordrar uppgifterna till medlemsregistrator
  • Utdelning av medlemskort
  • Inkasserar kursavgift och betalar in det till klubbens konto
  • Kontrollerar att alla har betalt
  • Sprider aktuell information till deltagarna
  • Lämnar in närvarolistor till kassören efter genomförd kurs
  Ersättning:
  • Fritt medlemskap
  • 25 poäng/kurstimme
  • 10 poäng per aktiv deltagare (genomsnitt över kursen)
  • Fri ledarutbildning
  • Reseersättning (fr om 060101)
 • Hjälpledare:
  Max 2 hjälpledare per kurs.
  Ansvar:
  • Alt 1. Ansvarar för musik och låser och stänger på friträningarna
  • Alt 2. Ska delta i kursplaneringen tillsammans med instruktörerna, ska vara aktiv och träna på att instruera, vikariera i fall någon av kursinstruktörerna är frånvarande
  • Alt 3. Bistå instruktörerna med planering och erfarenhet
  Ersättning:
  • Fritt medlemskap
  • 15 poäng/kurstimme
 • Hjälpdansare:
  Speciellt inbjudna. Skall ha gått minst ett steg högre än aktuell kurs.
  Ansvar:
  • Ska dansa med i gruppen och följa anvisningar från instruktörerna
  • Ska delta regelbundet
  Ersättning:
  • Fritt medlemskap
  • Fritt deltagande på kurs
 • Tävlande:
  Ansvar:
  • Ska vara medlem i föreningen
  • Värdigt representera klubben på tävlingar
  Ersättning:
  • Fri licens samt 3 startavgifter/år, när minst tre tävlingar har genomförts
  • Reducerade kurs- och träningsavgifter
 • Styrelsefunktionär:
  Valda av årsmöte
  Ansvar:
  • Enligt stadgar
  Ersättning:
  • Fritt medlemskap
  • 50 poäng/möte som man har deltagit på
  • Funktionärsutbildning
 • Övriga Funktionärer:
  Av styrelsen temporärt, eller på längre tid, utsedda medlemmar som är aktiva i olika aktiviteter. T.ex fixa fika till kursavslutningar, ordna aktiviteter i föreningen, dela ut reklam mm. Man kan själv anmäla sitt intresse att driva någon aktivitet.
  Ansvar:
  • Genomföra åtaganden
  Ersättning:
  • Poäng efter styrelsens beslut och riktlinjer

Erhållna poäng kan tas ut i form av klubbkläder, dansskor, utbildningar, kurser, träningar och tävlingsavgifter (fr om 060101). Efter 2 år brinner poäng inne. Instruktörer under arton år har möjlighet att få poäng kontant. Kvitto eller referens på utgiften man söker ersättning för ska medfölja ansökan om uttag av poäng. Blanketten finns att hämta på er personliga medlemspoängssida på hemsidan.