Istället för de vanliga numrerade nivåerna heter våra nivåer Grund, Fortsättning, Medel och Avancerad. Tanken är att det är dina nuvarande kunskaper, och det som du vill lära dig, som skall avgöra vad som är rätt nivå för dig, inte nödvändigvis vilka kurser du gått tidigare. Att repetera, eller komma tillbaka till, samma nivå skall vara lika naturligt som att byta nivå. Nivåerna gäller för alla danser, även om buggen naturligt är den dans där vi har flest nivåer. Så här fungerar det:

 • Grund - Här lär vi ut grundteknik och -figurer. Takt, balans, förning, kroppshållning och placering är några viktiga nyckelord. Puls och sväng i dansen grundlägger vi också här. Grundnivån är inte enbart till för nybörjare, även om de naturligt startar här, utan den som har självinsikt nog att inse att grunder alltid kan förbättras kan satsa en halv termin på grundnivån och sedan gå stärkt vidare i sin dansutveckling.
 • Fortsättning - Basfigurer är ledordet för denna nivå, figurer som alla bör kunna, både föra och följa. Kan du sedan redovisa för dig själv hur man tar och ger stöd för att få figurerna att flyta, och göra några grundfigurer i rad, då har du tagit till dig materialet på denna nivå.
 • Medel - På denna nivå är du antagligen ute och dansar relativt ofta, eller har gått många terminer på olika nivåer. Innehållet i kurser på medelnivå är inriktat på att kombinera och välja figurer efter musik, situation och syfte. Några figurer av lite högre svårighetsgrad ingår förstås också, men att det är viktigare att dansa bekvämt med sväng än att göra så många svåra turer som möjligt har du insett nu, om inte förr. Vi ökar också tempo och efter några kurser på denna nivå bör du kunna föra/följa kombinationer/slingor av basfigurer i hyfsat tempo utan att din partner påverkas, och du själv har en bekväm och balanserad bekväm dansrörelse.
 • Avancerad - På denna nivå hittar vi de som "gått alla kurserna". I Bugg-programmet har vi fyra "spår", figur, teknik , teman och träning.
  • I "figur"-spåret hittar vi de som söker utmaningar, men kanske framför allt de som har mycket god grundteknik. För utan en slipad grundteknik är flera av de figurer vi gör här helt enkelt omöjliga att genomföra på ett dansant och bekvämt sätt.
  • I "teknik"-spåret hittar de som söker den bekväma, svängiga, dansanta dansen. Här får du tips och direkt träning tillsammans med din partner i allt det som krävs för att göra dansen till ett nöje: musik, balans, förning, rotation, dansanthet, kroppskontroll, avstånd, in- och utlevelse, m.m
  • I " teman" -spåret kommer vi har som det låter olika teman. Det är moment ur både medelnivå och avancerad nivå som kommer att läras ut. Figurer, teknik och dans kommer att varvas under terminen. Olika instruktörer kommer att ansvara för olika tillfällen.
  • I " träning" - spåret är det parvis träning med träningsplaner som är i fokus. Oavsett om du är vanlig motionsdansare eller tävlingsdansare kan du nå nya höjder med att använda träningsplan. Tränarna hjälper er att bygga upp er träningsplan.

Så hur vet man då vilken nivå man skall välja? Om inte du har fått tillräcklig ledning av ovanstående, tar man chansen att prata med någon ledare, t.ex på någon av motionsdanserna som är veckorna innan kursstart. Eller, ring eller maila oss!