Linköping Dancing Team Dansförening

Epost: ldt@ldt.se
Telefon: 013-651 13
Bankgiro: 650-2389 (medlems-, kurs-, tävlings- och licensavgifter)

Plusgiro: 895429-9 (annat)
Org.nr: 822001-9668
Föreningsnr RF: 26137
Kommunalt ID-nummer: 1157

Adress: c/o C. Nilefalk, Junovägen 12, 590 74 Ljungsbro
 

Styrelse

    E-post Telefon
Ordförande Thomas Nilefalk thomas@junovagen.se 070-5617541
Kassör Karin Lantz kaarinlantz@gmail.com 0763-403840
Ledamöter Carina Nilefalk carina@junovagen.se 0703-519519
  Petter Källström petter.kallstrom@gmail.com 070-9993936
  Lena Björkén lena.olsson.oland@gmail.com 073-310 50 28
  Åsa Carlsén asa.carlsen@hotmail.com 073-3966271
Suppleanter Kerstin Karlsson    
  Anna Källbäcks anna.kallbacks@gmail.com 070-369 45 03
       

Revisorer

Revisorer Gun Tudén gun.tuden@gmail.com 013-39 60 52
  Ann-Kristin Eriksson ankriweri@spray.se 013-124473
Revisorsuppleant Karin Andersson    

Valberedning

Sammankallande Vakant    
  Vakant    
  Vakant