Linköping Dancing Team Dansförening

Epost: ldt@ldt.se
Bankgiro: 650-2389 (medlems-, kurs-, tävlings- och licensavgifter)
Plusgiro: 895429-9 (annat)
Org.nr: 822001-9668
Föreningsnr RF: 26137
Kommunalt ID-nummer: 1157
Adress: c/o C. Nilefalk, Junovägen 12, 585 74 Ljungsbro

Styrelse

    E-post Telefon
Ordförande Thomas Nilefalk thomas@junovagen.se 070-5617541
Kassör Karin Lantz kaarinlantz@gmail.com 0763-403840
Ledamöter Carina Nilefalk carina@junovagen.se 0703-519519
  Hannah Nilsson    
  Lena Björkén lena.olsson.oland@gmail.com 073-310 50 28
  Kerstin Karlsson kerka54@gmail.com 070-2359795
Suppleanter Oscar Körling    
  Peter Lantz peterlantz@live.se 0701301015

Revisorer

Revisorer Thirza Poot    
  Håkan Lindahl    
Revisorsuppleant      

Valberedning

Sammankallande Katarina Lind    
  Caroline Lagneteg    
  Petter Källström