Linköping Dancing Team Dansförening

Epost: ldt@ldt.se
Bankgiro: 650-2389 (medlems-, kurs-, tävlings- och licensavgifter)
Plusgiro: 895429-9 (annat)
Org.nr: 822001-9668
Föreningsnr RF: 26137
Kommunalt ID-nummer: 1157
Adress: c/o C. Nilefalk, Junovägen 12, 585 74 Ljungsbro

Styrelse

    E-post Telefon
Ordförande Thomas Nilefalk thomas@junovagen.se 070-5617541
Vice ordf. Hannah Nilsson    
Kassör Karin Lantz kaarinlantz@gmail.com 0763-403840
Ledamot Carina Nilefalk carina@junovagen.se 0703-519519
Ledamot Lena Björkén lena.olsson.oland@gmail.com 073-310 50 28
Ledamot Oscar Körling    
Suppleant Linnea Hallén    
Suppleant Peter Lantz peterlantz@live.se 0701301015

Revisorer

Revisor Thirza Poot    
Revisor Håkan Lindahl    

Valberedning

Sammank. Kerstin Karlsson kerka54@gmail.com 070-2359795
  Mats Björkén    
  Åsa Carlsén    
  Maria Haglund