Ingång från nordost, i det inre hörnet på lekgården.

Parkering finns också längst in på Evastigen.