Tornhagsskolan har två idrottssalar

  • norra salen (här är vi oftast!) har ingång via dörrarna till omklädningsrummen på västra sidan, gå till vänster innanför dörren
  • södra salen. har Ingång direkt från skolgården via ståltrappan på södra sidan

OBS! Portkod ska du ha fått i välkomstmailet till kursen.