Information som man måste känna till när man ska tävla i dans för vår klubb.

Det första man måste se till är att tävlingsadmininstratören har beställt din licens och att du har betalat in licensavgiften i god tid på administratörens tävlingskonto Pg 6141244-1 eller direkt till Danssportförbundets konto 160 68 22-3. Här finns licensansökningsblanketten. Skriv ut den och fyll i dina uppgifter och skicka den sedan till tävlingsadminstratören. Läs gärma igenom tävlingsbestämmelser och reglementet på Danssport.se. Kontrollera att ni inte använder någon medicin som finns med på dopinglistan eller den enklare Röda Listan. Dopingansvarig i klubben är Mikael Söderström. Kontakta honom vid frågor.

Sedan är det dags att prata med sin tävlingspartner och planera in vilka tävlingar man vill åka på. Tävlingskalender finns i två versioner, en från DSF där alla discipliner finns med men inte alltid är uppdaterad, den andra är swingwebs kalender. 
När ni har bestämt er så går ni in på swingweb och anmäler er till de aktuella tävlingarna. Under kolumnen bokning kommer då stusen vara "preliminär". När startavgifter till tävlingen betalts in bli statusen "Ok att anmäla!" När paret är anmält ändras statusen till " Anmäld". Tävlingsadminstratören skickar sedan in anmälningarna. Kontollera sedan att ni finns med i listan på vilka som har anmält sig under rubriken "Tävling/Vem åker vart?" här på hemsidan. OBS! om ni i paret tävlar för olika klubbar måste ni anmäla er genom bägge klubbarna!!

Betala gärna in en klumpsumma på den beräknade kostnaden för anmälningsavgifterna till tävlingskontot Pg 6141244-1. Det måste finnas täckning för anmälningsavgifterna innan administratören kan anmäla paret till aktuell tävling. Kontrollera din kontoställning via "Min Meny" på hemsidan som du får när du loggat in. Ditt användarnamn samt lösenord får du från tävlingsadministratören.

(Vid efteranmälningar, om sådana tillåts, är anmälningsavgiften den dubbla, gäller även vid t.ex partnerbyte)

När anmälningstiden har gått ut så är anmälan bindande och anmälningsavgiften går inte att få tillbaka. Att stryka sig från en tävling är bara tillåtet vid synnerliga skäl. Alla strykningar noteras och har man för många kan man få reprimander från DSF. Dessutom orsakar det problem för tävlingsadministratören.

Om du eller din partner blir förhindrade att delta på någon tävling måste det meddelas till tävlingsadministratören omedelbart. Tänk på att om ni i paret tävlar för olika klubbar måste bägge klubbarnas tävlingsadministratörer meddelas.

Klubben sponsrar sina tävlingspar genom att erbjuda reducerade avgifter på träningar i klubbens regi. Man kan också ansöka om ersättning för licens och tre anmälningsavgifter när man har deltagit på tre tävlingar (endast en gång per år). Blanketten för detta ändamål finns på hemsidan och skickas sedan till tävlingsadminstratören som ska verifiera uppgifterna. Ersättningen kan antingen sättas in på ditt tävlingskonto eller ditt privata konto.

Tävlingsadminstratören skickar ut information om tävlingarna så den når klubben, ca fem dagar före tävling. Eftersom tävlingarna i dag är ofta stora och tar hela dagen så brukar man kunna komma senare efter tävlingsstart.  Se till att vara i mycket god tid innan, minst ett par timmar eftersom tidschemat är mycket preliminärt och drastiska ändringar kan ske under tävlingsdagen.Kontrollera alltid innan avprickningstid att ni kan tävla! Skulle det ha inträffat något som gör att ni inte kan tävla så kontakta lagledaren omeddelbart.

Kontakta lagledaren för klubben och diskutera när ni kan komma. Följ lagledarens rekommendationer eftersom det är lagledarens ansvar att paren är på plats. Glöm inte att meddela lagledaren när ni åker från tävlingen.

Utan lagledare får formellt sett inga par deltaga på tävling. Lagledaren får ej heller vara tävlande varför vi försöker ordna en "riktig" lagledare så ofta som möjligt. Lagledaren bör beredas plats i någon bil till och från tävlingen, kom överens med de andra dansarna som ska delta. Ersättning ges för lagledarens milkostnader vid samåkning. Ansökan lämnas av chauffören till vår kassör på avsedd blankett.

Det är trevligt och samtidigt som det bidrar till klubbkänsla att också heja på sina lagkamrater före (innan man börjar förbereda sig själv förstås) och efter man tävlat.

Resultat och eventuella bilder kommer att publiceras på hemsidan. Den som inte vill att sitt namn eller sin bild publiceras måste meddela tävlingsadministatören omgående. (Resultaten genereras från Swingweb)

För att stärka klubbkänslan är den förebild i föreningslivet som tävlingsdanasare är vill vi att tävlingsdansare i möjligaste mån deltar på aktiviteter som klubben ordnar samt gärna besöker våra olika kurser.

Lycka till!

Tävlingsadministratör
Carina Andersson