Inställda kurser!

Läget i världen, och Sverige, ser inte ut att bli bättre inom en överskådlig framtid. LDT:s styrelse beslutade för några dagar sedan att skjuta upp årsmötet en månad, men det finns ännu inga tecken på när vår vanliga verksamhet kan komma igång igen.

Vi ställer därför in alla vårens kurser.

  • Alla som nu är anmälda kommer att flyttas över till samma kurs med start i höst
  • Du kommer att få gå hela höstterminen för den avgift du redan betalt
  • Vi kommer att skicka individuell information om din kurs innan sommaren
  • Om du av någon anledning inte kan eller vill gå kurs i höst kan du få halva terminsavgiften tillgodo, eller återbetald

Håll avstånd och handhygien, hjälp varandra!
    LDT