Höstens kurser öppna för anmälan!

Vi är fantastiskt glada för att nu kunna meddela att LDT:s danskurser är öppna för anmälan!

Vi har ju en fortfarande en speciell situation i Sverige och världen. Dans är ju en nära sysselsättning så när vi nu öppnar våra kurser för anmälning behöver vi justera uppläggen lite för att kunna följa riktlinjer och regler.

Så, som vi tidigare meddelat, gäller strikt paranmälan för alla kurser, och inget frambyte kommer att ske. Så den du anmäler dig med är och förblir din partner så länge inte restriktionerna från Folkhälsomyndigheten ändras.

Vi kommer också att begränsa varje kurs till ett antal deltagare som vi bedömer är rimligt i respektive lokal för att kunna hålla avstånd.

Givet detta så ser till hösten vårt utbud ut så här:

StartDag & tid
Bugg Grund 3/9 Tors 18.15-19.45
Bugg Fortsättning 3/9 Tors 19.45-21.15
Bugg Medel/avancerad-parträning 26/8 Ons 18.15-19.45
Bugg Medel - Hålligång 31/8 Mån 19:00-20:30
Bugg Avancerad - tävlingsträning 26/8 Ons 19.45-21.30

Som framgår av titeln gör vi nu också en liten förändring i innehållet på den ena av våra Medel-kurser och gör den till mera par-orienterad träning. På det sättet kan vi erbjuda något som efterfrågats, och kan också göra vår tidigare mycket populära par-träning en aning mer tävlingsorienterad. På båda får du verkligen personlig inriktad träning av meriterade och erfarna pedagoger och dansare, nu alltså med lite olika fokus. Medel-Hålligång har kvar sitt "håll-i-gång"-fokus, men nu alltså även den med strikt paranmälan.

Tyvärr kommer vi förstås inte att kunna ha någon prova-på denna termin. Vi planerar inte i detta läge heller för någon mitterminsdans, men kommer förstås att revidera utbud, regler och aktiviteter i den mån, och så snart, det blir möjligt.

Nya lokaler!

Vi är också mycket nöjda med att ha hittat bättre lokaler. Kurserna på onsdagar och torsdagar flyttar till "Lilla salen" i Ljundstedska skolans idrottsanläggning. Där får vi framför allt ett bättre dansgolv (där du inte riskerar vridskador vid snurrar) men också bättre parkeringsmöjligheter (Linpark) och rena, trevliga och rymliga omklädningsrum.

30-årsjubileum - Save the date!

LDT fyller ju 30 år i år. Vi hoppas och planerar fortfarande för att kunna fira det den 10/10 2020. Så spara det datumet!

Ännu är vi i osäkert läge, och kan inte ge några detaljer eller erbjuda några anmälningar. Men planering pågår och så snart vi vet mer kommer vi förstås att gå ut med information.

Vi hoppas på ett höjdar-jubileum, som vårt 15-årsfirande, som du ser en glimt från på bilden. 

Avbrutna kurser från våren

I våras, när vi blev tvugna att avbryta kurserna efter halva terminen, hoppades vi att verksamheten skulle kunna starta som vanligt i höst. Så blev ju inte riktigt fallet, även om vi nu ändå kommer i gång i någon utsträckning.

Vi lovade då att du som gick en kurs skulle få gå om samma kurs i höst utan avgift. Det gäller fortfarande för er som par-anmäler er enligt ovan, och gick på en kurs i våras som vi tvingades avbryta. Det betyder att fram till 2020-08-11 håller vi platser till er. Därefter antar vi även nya deltagare.

Alla kanske inte har möjlighet att delta i höst och då finns det tre möjligheter:

  • skänk din halva kursavgift som ett stöd till vår ideella verksamhet
  • meddela oss att du vill ha en hel kursavgift tillgodo och använd den automatisk när du anmäler dig till nästa kurs
  • meddela oss att du vill ha avgiften för den halva kursen som inte blev av återbetald

Du kontaktar oss förstås bäst som vanligt i dessa ärenden på ldt@ldt.se.

 

    LDT