Årsmöte - digitalt igen!

Liksom förra året, fast lite mer planerat, blir årsmötet även i år digitalt. Det kommer att krävas anmälan för att vi skall kunna skicka mötesinformation.

Anmälan gör du här, och övrig information (dagordning, verksamhetsberättelse, mm.) finns nu finns nu tillgänglig här.

Nuläget

Vi saknar alla dansandet. Linköpings kommun förlänger dock sin begränsning på utnyttjandet av lokaler för annat än ungdomsverksamhet till (just nu) 1 april.

Det betyder förstås att vi inte kommer att ha någon verksamhet före dess. Ni som har bokat aktiviteter kommer, eller har redan blivit avbokade. Ev. inbetalade avgifter hamnar då på ditt personliga tillgodo och kommer att dras av vid din nästa anmälan.

Vi är tacksamma om ni i detta läge avstår att betala fram till aktiviteten start, eller åtminstone låter pengarna stå på ert tillgodo konto, det är mycket extra arbete för oss att hantera återbetalningarna.

Med hopp om dans!

    /LDT